Uyumsoft standına, 3.Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nde yoğun ilgi oldu