Turhal Sanayi ve Ticaret Odası’nda, E-Uyum eğitimi yapıldı